Ochrana osobních údajů

Srdečně Vás vítám na mých webových stránkách, těší mě, že jste zde zavítali. Ochrana soukromých údajů je důležitou součástí mého působení - dbám na to především proto, že já sama se chci při poskytování osobních údajů cítit dobře. A tak je mým přáním, abyste se při příchodu na mé stránky i po celou dobu návštěvy cítili příjemně a především bezpečně. Ochranu Vašeho soukromí beru v rámci mého působení na zřetel a vážně.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání Vám Denisa Jelínková podle možností obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o Vás má zaznamenané. Pokud by navzdory jejím snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opraví.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@denisajelinkova.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které naše stránky navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizace smlouvy.

Bezpečnost

Denisa Jelínková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u něj vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Denisa Jelínková používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych dle toho mohla údaje zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce emailu.

Cookies

Denisa Jelínková používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby podle toho mohla optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Denisa Jelínková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Denisy Jelínkové/Jana Maluchy 224/97, Ostrava 70030/OSVČ/IČ: 04844017/, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.